Frank Quilitzsch trotzt dem Wahnsinn der Zeitumstellung.